Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

Kategoria: Ogłoszenia

 

  

 

Aktualny projekt Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020

 

POBIERZ WERSJA PEŁNA

POBIERZ WERSJA SKRÓCONA

Mimo zakończenia prac nad merytorycznym opracowaniem dokumentu, wciąż można zgłaszać uwagi i wyrażać swoje opinie dotyczące treści w nim zawartych, do momentu zatwierdzenia go przez Radę Powiatu Hajnowskiego. Uwagi należy przesyłać na adres e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl