KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Nordic Walking Park „Zielona Kraina Dobrych Wiatrów”

Nordic Walking Park „Zielona Kraina Dobrych Wiatrów” to blisko 40 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania nordic walking. W skład Parku wchodzi 5 tras: żółta o długości 4,2 km, dwie zielone o długości 7,4 km i 7,9 km, czerwona 7,7 km i oznakowana kolorem czarnym 12,7 km pętlach. W celu lepszego udostępnienia trasy, wejście zlokalizowano w 3 punktach: Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, parkingu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach oraz przy Urzędzie Gminy w Narewce. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami Puszczy Białowieskiej, granicą Białowieskiego Parku Narodowego i  rez. Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej oraz ścieżkami edukacyjnymi Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”. Niewielki fragment szlaków prowadzi asfaltem oraz polnymi drogami przy Jeziorze Siemianówka.

 TRASA NR 1 (żółta) „Leśny elementarz”
długość – 4,2 km; szacunkowy czas przejścia – 0`40h

Łatwa i przyjemna trasa poprowadzona ścieżkami Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” Nadleśnictwa Browsk. Wejście na trasę zlokalizowano na parkingu usytuowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk. Po wykonaniu rozgrzewki ruszamy na trasę. Po wykonaniu 300 m mijamy ostatnie zabudowania Gruszek i wchodzimy do Puszczy. Marsz asfaltowym, zamkniętym dla samochodowego ruchu, jest doskonałą okazją do zapoznania się z otaczającą nas przyrodą. Bardzo pomocne będą tablice edukacyjne przygotowane przez Nadleśnictwo Browsk. Po wykonaniu 900 m szlaku dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Prosto podąża czarny szlak , a my skręcamy w lewo. Ten fragment trasy poprowadzony jest znakomicie utrzymanym leśnym duktem. Na 2 km trasy dochodzimy do tablicy ćwiczeń, przy której skręcamy lewo. Jeszcze 800m bitą drogą i wychodzimy z  Puszczy na rzadko uczęszczany asfalt. W oddali widoczne zabudowania wsi Guszczewina. Po 300m na wysokości przydrożnej kapliczki, skręcamy w lewo. Maszerujemy pomiędzy zabudowaniami i na krzyżówce ponownie skręcamy w lewo. Jeszcze 600m przyjemnego marszu i po pokonaniu 4,2km zamykamy pętlę, dochodząc do parkingu w Gruszkach.


TRASA NR 2 (zielona)  „Puszczańska pętla”
długość – 7,9km; szacunkowy czas przejścia – 1`20 h

Niespełna 8-kilometrowa trasa, przebiegająca znakomicie utrzymanymi leśnymi duktami. Trasa rozpoczyna swój bieg na parkingu Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach. Pomiędzy zabudowaniami wchodzimy na łąkę. Dochodzimy do rz. Narewki, którą pokonujemy na 800m, przechodząc przez mostek. Tuż za nim, czeka punkt pomiaru tętna. Po jego zmonitorowaniu ruszamy dalej i wybornymi piaszczystymi drogami dochodzimy do „Narewkowskiej Drogi”. Krótki fragment leśnej „autostrady” pokrywa się z czerwonym szlakiem bagiennym z Narewki. Po kilku minutach, na rozwidleniu, skręcamy w lewo. Szeroką piaszczystą drogą  maszerujemy przez 2 kilometry. W połowie tego dystansu zainstalowana została tablica z ćwiczeniami. Dzięki opisowo-zdjęciowej formie są łatwe do wykonania. Na 4,7 km, za znakami, skręcamy w lewo. Kolejne 2 kilometry marszu będą doskonałą okazją do zapoznania się  z puszczańska florą i fauną. Spinamy pętlę i skręcamy w lewo. Po 200 m punkt pomiaru tętna i za moment naszym oczom ukazuje się łąka i mostek na rz. Narewce. Na 7,4 km trasy dochodzimy do pierwszych  zabudowań Gruszki, które mijamy i po pokonaniu 7,9 km kończymy wędrówkę. W sezonie zimowym trasa szczególnie rekomendowana dla narciarzy biegowych.


TRASA NR 3 (zielona) „Siemieniakowszczyzna”
długość – 8,2 km; szacunkowy czas przejścia – 1`20h

Ciekawa, poprowadzona w formie 8,2 – kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również dla zaawansowanych maszerów. Wejście na trasę zlokalizowane zostało na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce. Ruszamy w kierunku widocznego w oddali wału Jeziora Siemianówka. Przekraczamy kanał i przed wałem skręcamy w prawo. Maszerujemy po trawiastym podłożu. Po 1,3 km wychodzimy zza wału i dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Wchodzimy do lasu i mijamy pojedyncze zabudowania , piaszczystymi drogami, docieramy do polany na której znajduje się wiata wypoczynkowa  oraz kilkunastometrowa  drewniana wieża widokowa. Ruszamy dalej i po wejściu na asfalt mijamy tablicę miejscowości. To Siemieniakowszczyzna. Przecinamy dwie krzyżówki w miejscowości Borowe skręcamy w prawo podążając żwirową drogą przez młodniak leśny i tereny rolnicze. Po ok. 1,05 km i skręcamy w prawo na niezbyt uczęszczaną jezdnię która zaprowadzi nas do m. Siemianówka a tam ul. Lipową kroczymy dalej aż do skrzyżowania z ul. Szkolną (odcinek 1 km) w którą skręcamy w lewo a tam po przejściu 30 m docieramy do OEE naszego startu.


TRASA  NR 4 (czerwona) „Narewkowska Droga”
długość- 7,7 km; szacunkowy czas przejścia  - 1`30 h

Oznakowana kolorem czerwonym 7,7 km trasa Wyjście na trasę znajduje się przy Urzędzie Gminy Narewka. Ruszamy krótkim fragmentem asfaltu i po 200 m schodzimy na gruntową drogę. Docieramy do granicy lasu, po wejściu do którego korzystamy z punktu pomiaru tętna. Czytelna instrukcja czytelna instrukcja pomoże w jego zmonitorowaniu. Stoczańskim Trybem ruszamy na południe, dochodząc do granicy maszerujemy dalej. Skręcamy w lewo i wyśmienitej jakości leśną drogą dochodzimy do Narewkowskiej Drogi. Kolejny skręt w lewo i za moment łączymy się na chwilę z zieloną trasą z Gruszek. Początkowo leśną drogą, a następnie asfaltem, mijając zabudowania Janowa, dochodzimy do Urzędu Gminy i po wykonaniu ćwiczeń rozciągających, kończymy Zajęcia nordic walking.


TRASY NORDIC WALKING PARK  „BIAŁOWIEŻA”

 TRASA 1 – „Wysokie Bagno” (żółta) 3,6 km ok. 0,30  godz.

Łatwa i przyjemna trasa przeprowadzona ścieżkami leśnymi i krótkimi fragmentami asfaltu. Po wykonaniu rozgrzewki, w czym pomocne mogą być ćwiczenia przedstawione na tablicy, ruszamy na trasę. Na początek jedynym fragmentem asfaltowej drogi, który „wejdziemy marszem” Przekraczamy mostek, z uroczym widokiem  na rz. Narewkę i po 600 m schodzimy z asfaltu. W prawo odchodzi czerwony szlak. 100 m dalej dochodzimy do granicy lasu. Tu zlokalizowany jest pierwszy z punktów pomiarów tętna. Tu również ponownie łączymy się  z czerwonym szlakiem, który po zatoczeniu ponad 5-kilometrowej pętli, przechodzi od południa. Maszerując nasypem, ze znakami szlaku, mijamy las łęgowy i bagna. Dochodzimy do punktu wypoczynkowego (wiata), gdzie zlokalizowano tablicę ćwiczeń. Po ich wykonaniu ruszamy dalej na 1,8 km wchodzimy na teren rez. Wysokie Bagno. Po kolejnych 200 m przekraczamy drewniany mostek na r. Narewce. Jakże piękne okoliczności przyrody. Po opuszczeniu rezerwatu, wąską ścieżką, dochodzimy do zwrornika wszystkich 4 szlaków Nordic Walking Park „Białowieża”. Tu czeka tablica tętna – kolejna możliwość jego pomiaru. Jeszcze 700 m marszu, gorszej jakości drogą gru ntową, i po pokonaniu 3,6 km trasy kończymy naszą wędrówkę.


TRASA 2 – „Dziedzinka” (zielona) 8,8 km ok. 1, 20 godz.

Niespełna 9- kilometrowa trasa, przebiegająca znakomicie utrzymanymi leśnymi duktami i niewielkim fragmentem asfaltu. Po wykonaniu rozgrzewki wchodzimy do puszczy. Gorszej jakości, gruntową drogą dochodzimy do zwornika szlaków -  punktów pomiaru tętna. Z prawej strony przychodzą trasy żółta i czerwona My podążamy za znakami szlaków: zielonym i czarnym, które na tym odcinku mają wspólny przebieg  Pokonujemy kilometrowy odcinek  i po dojściu po wyraźnej leśnej drogi, skręcamy w prawo. Kolejny kilometr poprowadzi nas piękną piaszczystą drogą. Dochodzimy do wiaty wypoczynkowej. Na maszerów czeka tam tablica z ćwiczeniami. Dzięki opisowo- zdjęciowej formie są łatwe do wykonania. Szlaki rozdzielają się. Kolejny 2 – kilometrowy fragment trasy biegnie trybą w kierunku północnym, Az do granicy Białowieskiego Parku Narodowego. Warto zwrócić uwagę na pomnikowe okazy  świerka, który mniemy, maszerując tym fragmentem trasy. Po dojściu do granicy BPN naszym oczom ukazuje się samotna leśniczówka. To zaciszne, zanurzone w puszczańskim krajobrazie, miejsce przez ponad 30 lat było domem prof. Simony Kossak  (1943- 2007). Z prawej strony po zatoczeniu blisko  4 – kilometrowej pętli, dołącza czarny szlak. Maszerujemy granicą Białowieskiego Parku Narodowego, o czym informują nas licznie ustawione tu tablice . Po 2 kilometrach dochodzimy do miejsca pamięci narodowej – zbiorowej mogiły miejscowych ofiar hitlerowskiego bestialstwa. Z prawej strony zostawiamy BPN i wychodzimy z puszczy. Jeszcze chwila i dojdziemy do skrzyżowania dróg. Na rozstaju dwa drewniane krzyże, na wprost aleja  z mieszanego starodrzewia (klon, osika). My skręcamy w lewo, w kierunku widocznych w oddali pierwszych zabudowań Białowieży. Wychodzimy na asfalt. Na ul. Wojciechówka, mijamy siedzibę Nadleśnictwa Białowieża i za znakami, wracamy do miejsca, gdzie rozpoczęliśmy wędrówkę.


TRASA 3  – „Białowieski rekonesans” (czerwony) 8,9 km ok. 1,30  godz.

Oznakowana kolorem czerwonym, 8,9 km trasa. Częściowo jej przebieg pokrywa się z żółtym szlakiem. Początkowo 3 – kilometrowy odcinek prowadzony został asfaltem. Po przejściu przez most na rz. Narewce skręcamy w prawo. Naszym oczom ukazuje się zabudowania stacji kolejowej. To „Białowieża Towarowa”. Zabytkowe, pieczołowici odrestaurowane budynki, są doskonałą lekcją historii Białowieży. Ruszamy dalej i przekraczamy tory kolejowe (znaki ostrzegają – Uwaga Drezyny !), dochodzimy do zabudowań Podolany -  Przysiółka Białowieży. Chodnikiem pomiędzy budynkami, dochodzimy do krzyżówki. Skręcamy w lewo i po 900 m kończy się asfalt. „Jagielonką” – bardzo dobrej jakości drogą, powędrujemy jeszcze blisko kilometr. Dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Idąc prosto, po ok. 200 m dojdziemy do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagielońskie”. My skręcamy w lewo i maszerujemy nasypem – pozostałością po kolejce leśnej. To dość trudny fragment trasy. Na 6 kilometrze szlaku wychodzimy z lasu. Po lewej widoczne w oddali budynki „Białowieży Towarowej” My skręcamy wprawo i wraz z żółtym szlakiem, którego znaki będą nam towarzyszyć już do końca, maszerujemy dalej.   Dochodzimy do tablicy ćwiczeń, ustawionej  przy wiacie wypoczynkowej. Po ich wykonaniu wchodzimy do rez. Wysokie Bagno, gdzie przekraczamy drewniany mostek na rz. Narewce i za moment dochodzimy do zwornika wszystkich szlaków. Jeszcze tylko 700 m i po przejściu 8,9 spinamy pętlę.


TRASA 4  – „Białowieski wyprawa” (czarna) 10,6 km ok. 1,40  godz.

Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking  Park „Białowieża”. Ponad 10 – kilometrowa pętla oznakowana kolorem czarnym. Początkowe 3 kilometry pokrywają się z trasą zieloną. Przy tablicy ćwiczeń szlaki rozchodzą się, aby ponownie połączyć się za 4 kilometry. Na 5,5 km dochodzimy do granicy Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki temu florę i faunę BPN będziemy mogli obserwować przez ponad 2 kilometry marszu. Na tym fragmencie miniemy leśniczówkę  „Dziedzinka ” – przez ponad 3 dekady miejsce życia i pracy prof. Simony Kossak. Dojdziemy również do miejsca pamięci narodowej. Obelisk, pojedyncze mogiły i krzyże są świadectwem cierpienia, jakiego doznała miejscowa ludność z rąk nazistów.  Po prawej zostawiamy BPN i wychodzimy z puszczy. Skręcamy w kierunku zabudowań Białowieży. Krótkim fragmentem asfaltowej drogi, wyposażonej w oświetlenie uliczne, dochodzimy do Nadleśnictwa Białowieża. Czytelne, estetyczne i merytoryczne tablice edukacyjne, zainstalowane przy imponującej bramie, pozwolą nam uzupełnić swoją wiedze dotyczącą Puszczy Białowieskiej. Kilka minut marsu i po pokonaniu 10,6 km zamykamy pętlę na parkingu leśnym. Jeszcze tylko ostatni akord, ćwiczenia rozciągające  i kończymy wędrówkę.