KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Szlaki turystyczne rowerowe

bez_tytulu_5.jpg1. Hajnówka - Topiło – Hajnówka (niebieski, 42 km)

 

Szlak ma charakter pętli, jego trybami dotrzemy do najcenniejszych obszarów puszczy w okolicy Hajnówki. Trasa prowadzi bowiem przez malownicze doliny rzek: Chwiszczej i Leśnej oraz 4 rezerwaty: „Głęboki Kąt”, „Nieznanowo”, „Olszanka Myśliszcze” oraz „Michnówka”, które chronią unikatową florę i faunę białowieskiej kniei. Szlak biegnie do miejscowości Topiło – urokliwej wsi, która leży nad sztucznymi stawami utworzonymi na rzece Perebel. W pobliżu zbiornika znajdują się wiaty i miejsca ogniskowe, czekające na turystów przyjeżdżających tu kolejką wąskotorową. Akwen okala ścieżka edukacyjna „Puszczańskie Drzewa”. W dalszej części trasy szlak wiedzie przez Orzeszkowo, gdzie znajduje się mogiła 6. nieznanych powstańców z 1863 r. Szlak kończy się w Hajnówce.

2. Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża (zielony, 41 km)

Szlak łączy dwie miejscowości: Dubicze Cerkiewne i Białowieżę. Tryba szlaku wiedzie przez malownicze wsie wtopione w pejzaż pól, łąk i lasów, czyniąc go atrakcyjnym dla wszystkich pragnących kontaktu z przyrodą i kulturą regionu. Podróżując szlakiem mamy okazję wykąpać się w zalewie Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych, zobaczyć ostatnie drzewostany dawnej Puszczy Bielskiej chronione przez rezerwat „Czechy Orlańskie”, zajrzeć do wnętrza zabytkowej cerkwi z 1768 r. w Werstoku, zrobić pamiątkowe zdjęcie przy czynnej kolejce wąskotorowej w Topile oraz „ naładować się” pozytywną energią w „Miejscu Mocy”. A wszystko to w malowniczej scenerii Puszczy Białowieskiej.

3. Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (czerwony, 85 km)

Szlak wiedzie przez pięć gmin ukazujących piękno architektury Podlasia, wyeksponowanej na tle puszczańskiej kniei. To także idealna ścieżka do poznania wielokulturowego charakteru regionu. A trasa ta to dopiero przedsmak przygody z kulturą puszczańskiej krainy… Zabytkowe cerkwie z XVIII/ XIX w Nowoberezowie, Werstoku, Kleszczelach czy Czeremsze, zabytkowe, drewniane zabudowania o unikatowej ornamentyce w Wojnówce, Czyżach, Morzu czy Dubiczach Cerkiewnych oraz archeologiczne pozostałości w Zbuczu ( kurhany i grodzisko z IX w.) to tylko kropla w morzu atrakcji, które czekają na nas na szlaku. W połączeniu z walorami przyrodniczymi (zalew Bachmaty, szachownica pól i łąk, wszechobecność puszczy), trasa szlaku zyskuje na atrakcyjności, tym godniejsza jest polecenia.

4. Wokół Białowieży i Polany Białowieskiej ( czarny, 13,5 km)

Wędrówka szlakiem umożliwia poznanie zabytków, tradycyjnego budownictwa i najbliższych okolic Białowieży - ,,stolicy’’ Puszczy Białowieskiej: zabytkowych budynków związanych z leśnictwem i łowiectwem, parków (Park Dyrekcyjny z XIX w. oraz Park Pałacowy), obiektów sakralnych wyznania katolickiego i prawosławnego (m.in. kaplica prawosławna p.w. św. Cyryla i Metodego z 1873 r., gdzie znajduje się XVII – wieczna ikona Opieki Najświętszej Marii Panny), miejsc pamięci narodowej oraz kompleksu drewnianych budynków stacji Białowieża Towarowa z przełomu XIX i XX wieku (obecnie restauracja ,,Carska’’).

5. SZLAKI NAREWKOWSKIE wytyczone w postaci trzech pętli o różnej długości, umożliwiają każdemu poznanie przynajmniej fragmentu Puszczy i jej okolic:

Mała pętla (długość: 18 km; składa się z dwóch odcinków: 9 km szlak czarny, 9 km szlak zielony):

Narewka – Janowo - składnica Szypulowa - Kosy Most – Gruszki – Narewka. Szlak wiedzie przez miejscowości położone wokół Obrębu Ochronnego Hwoźna – północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Zachwycająca miejscowa architektura, unoszący się wokół duch wielokulturowości w połączeniu z unikatową przyrodą sprawiają, że jest to teren godny polecenia wszystkim tym, którym marzy się relaks na łonie natury.

Średnia pętla (długość: 36 km; szlak zielony):

do Kosego Mostu przebieg jak w przypadku małej pętli – Uroczysko „Wilczy Szlak” (zielony) – Zamosze – Nowe Masiewo – Stare Masiewo – Olchówka – Guszczewina – Narewka. Szlak wiedzie przez dzikie, puszczańskie ostępy w kierunku starych miejscowości o zabytkowym, szeregowym układzie i architekturze (jedną z nich jest wieś Guszczewina – miejsce urodzenia Danuty Siedzikówny sanitariuszki AK ps. Inka, zamordowanej przez funkcjonariuszy UB). Jadąc trybą szlaku docieramy do uroczyska „Kosy Most”, w okolicy którego znajduje się ostoja żubrów. Trasa kończy się w Narewce – kajakowej ,,Krainie Dobrych Wiatrów’’.

Duża pętla (długość: 45 km; składa się z dwóch odcinków: 20 km szlak zielony, 25 km szlak niebieski): do wsi Masiewo I analogicznie jak pętla średnia – ścieżka edukacyjna OTOP Masiewo - Zalew Siemianówka (wieża widokowa „Maruszka”) – Siemieniakowszczyzna – Siemianówka – Leśna – Mikłaszewo – Narewka. Szlak łączy wiele ciekawostek przyrodniczych i kulturowych, m.in.: pomnikowe dęby i 300-letnie sosny, osobliwości przyrodnicze („zakochane drzewa”), wieże widokowe, zabytkowe obiekty sakralne, żydowski cmentarz kirkut w Narewce, Izbę Przyrodniczo-Leśną w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach, Galerię im. Tamary Sołoniewicz w Narewce.

6. Białowieski Szlak Transgraniczny (żółty, 58 km w części polskiej, 146 km na Białorusi)

Przebieg szlaku: Narew – Tyniewicze Duże – Kamień – Kuraszewo – Nowy Kornin – Nowoberezowo– Hajnówka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Białowieża – Grudki – granica państwowa między Polską a Białorusią – Biały Lasek – Szereszewo – Prużany – Różany – Łyskowo – Nowy Dwór

Białowieski Szlak Transgraniczny to dobrze oznakowana sieć dróg leśnych, żwirowych i asfaltowych, ciągnących się po obu stronach granicy. To wyjątkowa trasa – łączy w sobie piękno przyrody, zabytki historyczne i wielokulturowy charakter regionu, o którym przypomina bliskie sąsiedztwo prawosławnych i katolickich świątyń oraz unikatowa architektura drewnianych domostw. Po stronie polskiej szlak prowadzi przez stare, urokliwe miejscowości osadzone na tle Puszczy Białowieskiej – wyjątkowej pod względem przyrodniczym kniei, bo stanowiącej ostatni bastion pierwotnych fragmentów lasów, które niegdyś porastały te tereny. Puszcza Białowieska rozciąga się po obu stronach granicy. Jest to obszar uznawany przez UNESCO, jako polsko – białoruski transgraniczny obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Jako że białowieski kompleks leśny jest niezwykle cenny, został poddany ochronie: po stronie polskiej najcenniejsze przyrodniczo tereny chroni najstarszy park narodowy w Polsce – Białowieski Park Narodowy, zaś na Białorusi cały obszar puszczy został poddany ochronie przez Park Narodowy ,,Belovezskaya puscha’’. Trasa szlaku wiedzie przez powiat hajnowski (Rzeczpospolita Polska) i rejon prużański (Republika Białoruś); ,,polski’’ odcinek kończy się na przejściu granicznym Białowieża – Piererow. Aby przekroczyć granicę polsko – białoruską należy posiadać paszport, ubezpieczenie i wizę upoważniającą do wjazdu na teren Republiki Białoruś. W sprawie wymogów dotyczących przekroczenia granicy należy skontaktować się z: Ambasadą Republiki Białoruś w Warszawie lub placówką konsularną w Białymstoku, Gdańsku lub Białej Podlaskiej (kontakt na stronie http://poland.mfa.gov.by/). Wizyta u naszych wschodnich sąsiadów nikogo nie rozczaruje. Piękno zabytków architektonicznych, monumentalne świątynie, nietknięta działalnością przyroda oraz gościna u Dziadka Mroza to tylko niektóre z akacji czekających na szlaku.

7. Łącznikowy: Michnówka - Nowa Łuka –Stary Dwór – Tarnopol – Siemianówka (czarny, 11 km)

Tematem wiodącym szlaku jest zbiornik wodny Siemianówka utworzony na rzece Narew – jeden z największych w Polsce sztucznych zbiorników, o powierzchni 3250 ha. Wybudowany w latach 1977 – 1993 sztuczny akwen to doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych: windsurfingu, żeglugi, kajakarstwa. Zapaleni wędkarze i miłośnicy przyrody również się nie rozczarują – zbiornik jest bowiem miejscem bytowania rzadkich gatunków ptaków, został ponadto sztucznie zarybiony. Nie lada atrakcję stanowią również rejsy wycieczkowe statkami turystycznymi ,,Dzika Orla’’ i ,,Igor’’. Zmęczeni jazdą rowerzyści mogą liczyć również na chwile relaksu na jednym z dwóch kąpielisk zlokalizowanym przy zbiorniku – siemianowska woda jest bowiem zdatna do kąpieli, zaś skąpane w słońcu plaże to idealne miejsce do odpoczynku.

8. Do wsi w dolinie Narwi. Doratynka – Klejniki – Lady – Kuraszewo (niebieski, 23, 5 km)

Ciekawy szlak skupiający zabytki architektoniczne, historyczne i kulturowe. Podróżując przez malownicze wsie, osadzone w krajobrazie pól i lasów, można odnieść wrażenie, że czas uwolnił się tu z okowów szaleńczego trybu – jego spokojny bieg wyznacza leniwy nurt rzeki Łoknica i struny wiatru wprawiające w ruch lasy. Szlak wiedzie przez urocze miejscowości, które w pełni oddają kulturowy koloryt regionu. We wsi Klejniki możemy obejrzeć obiekty sakralne: nowoczesną cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (budowana w latach 1974 – 1988) i podległą jej cerkiew cmentarną pw. Przemienienia Pańskiego z lat 30. XX w. oraz przekonać się jak wyglądało życie w dawnej podlaskiej wsi zwiedziwszy izbę regionalną. Jadąc dalej trafimy do wsi Lady, w pobliżu której stoi maleńka kapliczka z cudownym źródełkiem otoczonym krzyżami ofiarnymi. Z kolei w pobliżu wsi Kuraszewo obok architektonicznych skarbów sakralnych (cerkiew parafialna pw. św. Antoniego Pieczerskiego z 1868 r.), możemy podziwiać także zabytki historyczne: kurhany z II – III w. n.e. oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko.

9. Łącznikowy: Leniewo – Czyże – Szostakowo – Nowe Berezowo (czarny, 43, 5 km)

Trasa łączy dwa szlaki: niebieski i czerwony. Ścieżka umożliwia poznanie architektury sakralnej i wiejskiej Podlasia. Ze wsi Lady (tu znajduje się kapliczka pw. św. Braci Machabeuszy z cudownym źródełkiem) wędrujemy do Leniewa, gdzie na rzece Łoknica został utworzony niewielki zbiornik wodny. Niedaleko zbiornika znajduje się miejsce ogniskowo - wypoczynkowe. Dalej trasa prowadzi do gminnej miejscowości Czyże. O wielowiekowej historii Czyż przypomina zabytkowy układ urbanistyczny ( XVI w.) z drewnianymi i murowanymi domami. Znajduje się tu również nowoczesna cerkiew murowana pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, a także cmentarz z kamiennymi nagrobkami z kapliczką pw. św. Kosmy i Damiana z 1812 r. Dalej tryba szlaku wiedzie przez wsie: Osówkę, Szostakowo do Nowoberezowa – wsi cerkiewek. Znajduje się tu m.in. drewniana cerkiew pw. św. Jana Teologa z XVIII w. oraz murowana cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1873 r.

10. ,,Kraina Otwartych Okiennic’’ : Narew – Ancuty – Trześcianka – Soce – Puchły (zielony, 16,2 km)

Szlak obejmuje trzy miejscowości o unikatowej architekturze: Puchły, Soce i Trześcianka. Ulokowana w dolinie Narwi, nad rzekami Rudnia i Małynka, Kraina, to perła architektury podlaskiej wsi. W tym wyjątkowym miejscu tradycja wygrywa nierówną walkę z nowoczesnością. Wsie zachowały bowiem zabytkowy układ przestrzenny oraz tradycyjną architekturę; drewniane domy charakteryzują się bogatą ornamentyką, nawiązującą do zdobnictwa stosowanego w rosyjskiej architekturze ludowej. Specyfiką zabudowań jest bogata dekoracja snycerska w formie barwnych okiennic, nad – i podokienników, narożników oraz dekoracyjnego oszalowania elewacji i szczytów. W zdobnictwie dominują motywy geometryczno – roślinne, które często pomalowane są na inny, kontrastowy kolor w stosunku do pozostałej powierzchni domu. Krajobraz kulturalny „Krainy Otwartych Okiennic” to nie tylko zapierająca dech w piersi architektura domów i chłopskich zagród. Piękne cerkwie i krzyże wotywne wtopione w krajobraz, pól, łąk i lasów przypominają o wielokulturowej historii regionu i przywiązaniu do tradycji jego mieszkańców. Nad wsią Trześcianka górują kopuły Cerkwi Parafialnej p.w. Archanioła Michała z 1867 r. Historia parafii sięga jednak nieco głębiej, bo już XVI w. (wtedy też prawdopodobnie powstała sama wieś). Parafii podlega kaplica cmentarna pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny z początku XIX w., zaś na cmentarzu zachowały się kamienne nagrobki z końca XIX w. Z kolei miejscowość Puchły wiąże się z kultem Matki Bożej. Wedle przekazów miała się tu dwukrotnie objawić ikona Matki Boskiej – w miejscu cudownych objawień stoi dziś Cerkiew Parafialna pw. Opieki Matki Bożej z cudowną ikoną Bogurodzicy (XVIII w.). Kult puchłowskiej ikony istniał już w XVI w., a przekazy o jej uzdrowicielskiej pochodzą już z 1646 r. Z kolei w miejscowości Soce znajduje się drewniana kapliczka z XX w., we wnętrzu której znajduje się wykonany przez mieszkańców prosty ikonostas i wysoki krzyż z rzeźbą. „Kraina Otwartych Okiennic” kryje w sobie wiele uroku.

11. „Do Puszczy Ladzkiej”: Narew – Makówka – Hajdukowszczyzna – Rybaki –Eliaszuki – Michnówka – Lewkowo Stare – Podlewkowie – Suszczy Borek – Minkówka – Zabłotczyzna – Narewka – Świnoroje – Budy (niebieski, 36.6 km)

Szlak spina miejscowości położone wokół Puszczy Ladzkiej (zwanej inaczej Bielską, wchodzącą w kompleks Puszczy Białowieskiej) i wiedzie w głąb białowieskiej kniei. Szachownica pól i łąk zlokalizowana w malowniczej scenerii puszczy oraz zabytki kulturowo – historyczne to główne atuty tej trasy. Dolina rzeki Narew w Rybakach, zabytkowe obiekty sakralne (m.in. kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi z 1748 i cerkiew pw. św. Piotra Pawła z XVIII w. Lewkowie Starym), cmentarz żydowski i galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce czy marsz ścieżką edukacyjną ,,Pod Dębami’’ ukazującej zabiegi hodowlane wykonywane przez leśników, to tylko niektóre z atrakcji czekające na szlaku. Zmęczeni rowerzyści mogą liczyć na specjały kuchni regionalnej w ,,Karczmie Osocznika’’ oraz nocleg na terenie skansenu ,,Sioło Budy’’ we wsi Budy stanowiącej metę szlaku.

12. „Szlakiem bocianich gniazd”- ścieżka rowerowa w gminie Kleszczele: Kleszczele – dolina rzeki Nurzec – Pogreby – Dasze – Kośna – Kleszczele (20 km)

Szlak ma charakter pętli, prowadzi przez miejscowości stanowiące ogniska bytowania bocianów – ptaków uważanych w tradycji ludowej za przynoszące szczęście. Ścieżka rowerowa rozpoczyna się w zachodniej części miasta Kleszczele, gdzie można zobaczyć 14 bocianich gniazd. Dalej prowadzi do wsi Pogreby, Żuki oraz Dasze, w których również można oglądać bocianie gniazda. Należy jednak zaznaczyć, iż trasa ta to nie tylko okazja do podejrzenia ,,boćków’’ – to przede wszystkim ścieżka ukazująca piękno przyrody i bogactwo kulturowe gminy Kleszczele. Piękna Dolina rzeki Nurzec, stary las Puchowo ze swoim bogactwem flory i fauny, zabytkowa architektura domostw we wsi Żuki i Dasze oraz zabytkowa cerkiew św. Mikołaja z 1889 r. w Kośnej to atrakcje czekające w terenie. Z kolei w gminnej miejscowości Kleszczele na turystów czekają m.in. zabytkowe obiekty sakralne, „Ametystowa Komnata” w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji oraz galeria Sławomira Smyka.

13. Czeremcha – Siemiatycze (zielony, 59 km)

Ciekawy szlak ukazujący bogactwo krajoznawczo – kulturowe Podlasia. Tryba szlaku wiedzie przez miejscowości, których drewniana zabudowa, układ przestrzenny, zabytkowe obiekty sakralne oraz pozostałości historyczne przypominają o wielowiekowej historii i kulturze regionu. Zróżnicowany krajobraz pól, lasów, piaskowych wydm w okolicy wsi Berezyszcze i Zubacze po rzekę Bug sprawia, że każdy odnajdzie coś dla siebie. Szlak wiedzie do Mielnika – jednego z najstarszych historycznych grodów na Podlasiu. O bogatej historii tego miejsca przypominają liczne zabytki: Góra zamkowa z grodziskiem z XI w. i dobrze widoczną szosą, ruiny kościoła zamkowego z XV w. oraz zabytkowa cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1825 r. Ponadto, zmęczony jazdą turysta może wybrać się w rejs statkiem bądź jachtem po rzece Bug. Dalej trasa wiedzie do Maćkowicz, gdzie możemy zajrzeć do bunkrów wybudowanych w latach 1940 – 1941. Trasa kończy się w Siemiatyczach, gdzie warto zwiedzić m.in. zabytkowe obiekty sakralne oraz Grotę Solną.

14. Podlaski Szlak Bociani (czerwony, 412 km, w powiecie hajnowskim 62 km)

To najdłuższy szlak rowerowy w województwie. Biegnie przez cztery parki narodowe – Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski. Podążając śladem bociana, turysta poznaje walory przyrodnicze i kulturowe Podlasia. Białowieża – kraina leśnych wędrówek, Narewka – Kraina Dobrych Wiatrów, Kraina Otwartych Okiennic – trasa spina te miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć. Szachownica pól i łąk, przecinana przez koryta rzek Narew i Narewka a także wszechobecność puszczy czyni ten szlak jeszcze bardziej atrakcyjnym.

 

15.  „Etnograficzny szlak rowerowy gminy Kleszczele”


Szlak wiedzie przez miejscowości Dasze - Dobrowoda - Saki - Toporki. Możliwość udziału w warsztatach odtwarzających dawne tradycje, unikatowa architektura podlaskiej wsi, sielskie pejzaże przedpola Puszczy Białowieskiej – to wszystko czeka na turystów na etnograficznym szlaku.

Szlak promuje dawne obrzędy i zwyczaje podlaskiej ziemi. Mieszkańcy Sak zapraszają na warsztaty pieczenia busłowej łapy, z kolei mieszkańcy Dobrowody  - na warsztaty pieczenia weselnego korowaja. Istnieje także możliwość zamówienia korowaja na wesele – zamówienia należy kierować do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, który jest zarządcą szlaku(telefon 85 681 80 54).  Z kolei w Toporkach poznamy dawne obrzędy żniwne, w tym budowy Perepilicy. Przemierzając szlak można samemu przekonać się co w puszczy piszczy – a także smakuje. A przy okazji – odkryć  ukryte historyczno – kulturowe skarby Kleszczelowskiej ziemi o iście królewskim rodowodzie (Kleszczele założono z rozkazu króla Zygmunta I Starego przez kanclerza i wojewodę wileńskiego Mikołaja Radziwiłła. Były Kleszczele miastem królewskim – bo założonym na gruntach należących do króla). Więcej o szlaku: www.etnoszlak.pl , http://www.powiat.hajnowka.pl/node/9336


 


16. „Szlakiem krynic regionu Puszczy Białowieskiej” (nieoznakowany)

Szlak rozpoczyna się w miejscowości Dobrowoda przy znajdującej się tam krynicy. Na trasie punktami szczególnymi są miejsca święcenia wody, źródełka (tzw. krynice). Przebiega ona przez wsie Grabowiec, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Mochnate, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo, Kojły, Kuraszewo, Lady i Kamień, dociera do gminy Narew. Tam jednym z przystanków jest Skit Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, gdzie zamieszkuje mnich ks. archim. Gabriel. Z gminy Narew szlak prowadzi do gminy Narewka i Hajnówka – po drodze przebiega przez takie miejscowości jak Krynica, Bernadzki Most, Borysówka, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Przechody, Zwodzieckie i Nowosady. Ostatnim punktem jest uroczysko Krynoczka, znajdujące się w pobliżu Hajnówki. Trasa kończy się w miejscowości Lipiny.