KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej"

 

 

TEREN NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA

 

 "Puszczańskie drzewa"

Jest to 12 przystanków wokół śródleśnych stawów w miejscowości Topiło, przy których są umieszczone tablice informacyjne np. "leśna rodzina", "co dzieje się w kupie chrustu?". Prezentowane są także procesy zachodzące w ekosystemach leśnych, niektóre grupy zwierząt i ich nisze ekologiczne. W skład tej ścieżki wchodzi także Skansen Kolejki Wąskotorowej oraz Kapliczka Ekumeniczna.

 

"Tropem Orlika"

Usytuowana w sąsiedztwie osady Topiło. Powstała w ramach realizacji projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000"
Jest ona zlokalizowana w miejscu, które pozwala przedstawić środowisko niezbędne dla rozwoju populacji orlika w Puszczy Białowieskiej oraz jego metody zdobywania pokarmu. Dziesięć przystanków stwarza możliwość poznania relacji między orlikiem, a człowiekiem na przestrzeni dziejów. Tablice zostały opatrzone ciekawymi piktogramami zachęcającymi do poznania tajemnic orlika i Puszczy.TEREN NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA


„Krajobraz Puszczy” (5,4 km)

Ścieżka mająca początek w Białowieży przy siedzibie Nadleśnictwa Białowieża, prezentuje piękno przyrody Puszczy Białowieskiej, jej przyrodnicze zróżnicowanie. Trasa biegnie przez rezerwat Wysokie Bagno, chroniący naturalny fragment świerkowego boru bagiennego oraz dolinę rzeki Narewka. szlak kończy się przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”.


14.	Puszcza Białowieska

 

„Żebra Żubra” (3,6 km)

Jedna z najstarszych ścieżek w Polsce. Rozpoczyna się przy szosie łączącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce. Jest to niekonwencjonalna trasa – wiedzie drewnianymi groblami i kładkami przez bagniste, puszczańskie zakątki do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie zazębia się z kolejną ścieżką – „Drzewa Puszczy”.


23.	Ścieżka Edukacyjna Żebra Żubra – najstarsza ścieżka przyrodnicza w Polsce

 

„Drzewa Puszczy” (4 km)

Ścieżka biegnie przez rezerwat krajobrazowy im. Władysława Szafera, ciągnący się wzdłuż szosy Hajnówka-Białowieża. Prowadzi przez lasy grądowe z żyznymi glebami do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. marsz trybą szlaku to doskonała okazja do poznania walorów przyrodniczych puszczy.

 

„Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich” (0,5 km)

Ścieżka znajduje się w uroczysku Stara Białowieża, biegnie wśród dębów liczących sobie 150-500 lat, nazwanych imionami królów i książąt, którzy niegdyś polowali w tym lesie. Ścieżka oddaje majestat puszczy – miejsca od wieków goszczącego królewskich dostojników.

 

DSC_1020

„Miejsce Mocy” (0,5 km)

Bodaj najbardziej tajemnicze miejsce w Puszczy Białowieskiej. obszar dawnego kultu Prasłowian bądź plemion pogańskich, znane z tzw. pozytywnego promieniowania. Atmosferę niesamowitości potęguje kamienny krąg oraz drzewa o nietypowym kształcie. W sąsiedztwie kamiennego kręgu zlokalizowane jest jeziorko. Do Miejsca Mocy można dojechać Drogą Sinicką odchodzącą od szosy Hajnówka – Białowieża (zjazd w tym kierunku dobrze oznakowany).

 

P1130058


TEREN NADLEŚNICTWA BROWSK

Miodowa ścieżka edukacyjna
Ta ścieżka jest najnowszym obiektem wchodzącym w skład Parku edukacji przyrodniczo-leśnej – powstała w 2015 roku. Znajduje się na placu pod siedzibą nadleśnictwa i składa się z siedmiu tablic edukacyjnych, poświęconych pszczołom i bartnictwie. Można tu przyjrzeć się także z bliska pokazowemu ulowi kłodowemu – trzy podobne sa zlokalizowane na terenie nadleśnictwa i są zamieszkałe przez dzikie pszczoły. Obok ścieżki jest usytuowany plac zabaw dla najmłodszych.
Ścieżka edukacyjna „Szlakiem orlika krzykliwego"

Szlak ten zaczyna się przy Herbarium i ma 2 km długości. Z dziesięciu tablic edukacyjnych ustawionych wzdłuż ścieżki dowiemy się wiele o zwyczajach orlika krzykliwego. Ilustracje na tablicach wykonał Tomasz Samojlik – lubiany przez najmłodszych autor przygód Żubra Pompika. W połowie trasy znajduje się miejsce ogniskowe z wiatami – „Dworny Grądek", skąd rozpościera się widok na dolinę rzeki Narewki.


"Pod Dębami” (9 km)

Ścieżka rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Świnoroje obok Narewki. Trasa przebiega przez północne drzewostany Puszczy Białowieskiej i na szlaku ustawionych jest 14 tablic edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce leśnej. Poruszane są tutaj głównie aspekty hodowli lasu oraz ochrony lasu zarówno przed czynnikami abiotycznymi (jak np. wiatr, czy śnieg), jak i biotycznymi (np. kornik drukarz, zwierzyna). Przy ścieżce można także podziwiać najstarsze zachowane w Puszczy ślady działalności człowieka, w postaci kurhanów.

 40. Swinoroje, str. 26


 

„Tropem Żubra” (20 km)

Trasa biegnie w głąb puszczańskiej kniei, spina trzy miejsca zimowego dokarmiania żubrów – Kosy Most, uroczysko Czoło i Babią Górę, stanowiącą metę szlaku. Bliski kontakt z przyrodą, możliwość oddychania świeżym, rześkim powietrzem, a przede wszystkim – niebywała okazja do spotkania żubra – króla puszczy, czyni, czyni ten szlak nader atrakcyjnym.

 

 

„Złoty Szlak Ekumeniczny Św. Eustachego” (11 km)

Szlak wchodzi w skład Parku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Browsk. Główną atrakcją szlaku jest kapliczka wyrzeźbiona w 360-letnim suchym dębie. Obok w parku znajduje się szereg innych atrakcji: malownicze herbarium, słoneczny poromierz, celtycki krąg mocy oraz oryginalne pszczele barcie. 

39 .szlak - do Puszczy Ladzkiej Zloty Szlak Sw. Eustachego, str. 26


INNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:

 
Ścieżka edukacyjna „Górniańskie Łąki” (4 km) Ścieżka rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Górnej i Wrzosowej w Hajnówce. Przebiega przez obszar, na którym znajduje się ekosystem niskoturzycowych łąk bagiennych i torfowisko niskie. Można tu obserwować wiele, rzadkich gatunków ptaków m.in.: rybitwę białoskrzydłą, wodniczkę, bociana czarnego, żurawie.