KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

QUESTY - WYPRAWY ODKRYWCÓW W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

QUESTY - WYPRAWY ODKRYWCÓW W REGIONIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Wyprawa Odkrywców to skuteczna edukacja i świetna zabawa w terenie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - turystów, rodziny z dziećmi, zorganizowane grupy młodzieży szkolnej i dorosłych, mieszkańców gmin i okolic.str.30, zdjęcie 24.1

JAK SZUKAĆ SKARBU?

Podczas wyprawy należy uważnie czytać wiersz i postępować zgodnie z zawartymi wskazówkami, które kierują po trasie prezentując wybrany temat gry. Wykonanie zadań zawartych w poszczególnych questach umożliwi dotarcie do … skarbu. Kiedy dotrzesz do skrzyni skarbu, podziel się wrażeniami w księdze, a pieczęć odbij na swojej karcie jako dowód przejścia questu.

CO ZABRAĆ NA WYPRAWĘ?

Na każdą wyprawę zabierz ze sobą coś do pisania by notować w terenie odpowiedzi. Niezbędnymi elementami każdej wyprawy jest karta questu (ulotka) lub przewodnik. Karty questu czy przewodnik dostępne są na stronach internetowych: www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb, www.questy.com.pl oraz w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 45, tel. (85) 682 4381, e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl, a także w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa w Hajnówce, pok. 4 przy ul. Zina 1, (85) 682 3046, e-mail: ujaniel@powiat.hajnowka.pl


WYPRAWY ODKRYWCÓW W REGIONIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ:

Questy o tematyce historycznej:

Hajnówka - DRZEWIEJ W HAJNÓWCE - Quest o tematyce historycznej związanej z przemysłem drzewnym w Hajnówce

Opiekun: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce (czytelnia), ul. 3 Maja 45, tel. (85) 682 2969, e-mail: mbphajnowka@poczta.onet.pl


DSCF3992Narew - ŚLADAMI KRÓLOWEJ BONY W NARWI - Historyczny quest o związkach Narwi z … królową Boną

Opiekun: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, ul. Mickiewicza 18, tel. (85) 681 6870, e-mail: gbpn@wp.pl

Białowieża - SŁAWNI I ZNANI Z BIAŁOWIEŻĄ ZWIĄZANI - Wyprawa rowerowa po Białowieży o tematyce historycznej - quest rowerowy

Opiekun: Wejmutka, ul. Kolejowa 1a, tel. (85) 681 21 17, e-mail: wejmutka@wejmutka.pl

DAWNE BIAŁOWIESKIE ZAWODY, opiekun: Urząd Gminy Białowieża, tel. 85 68 12, 487 wew. 36;
"CARSKA BIAŁOWIEŻA", "Śladami osadnictwa w Puszczy Białowieskiej", opiekun: Białowieski Park Narodowy, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11,
tel. 85 682 97 11

Narewka - ŻYDOWSKA HISTORIA NAREWKI - Quest historyczny opowiadający o społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Narewkę

Opiekun: Stanica Kajakowa w Narewce, ul. Hajnowska 33, tel. (85) 68 58 062, e-mail: stanica-narewka@o2.pl


Questy przyrodnicze:

Siemianówka - PRZYRODNICZE WĘDRÓWKI BRZEGIEM SIEMIANÓWKI - Wyprawa prezentująca przyrodnicze ciekawostki w pobliżu Zalewu Siemianówka

Opiekun: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w SiemiDSC_1223anówce, ul. Szkolna 35, tel. (85) 685 71 69, e-mail:
oee-siemianowka@wp.pl

Krynoczka - ŚWIETLISTA KRYNOCZKA - Quest mówiący o otoczeniu przyrodniczym Krynoczki

Opiekun: Urszula Janiel, e-mail: ujaniel@powiat.hajnowka.pl, tel. 78 444 55 49

HAJNÓWKA: - "Ptaki hjnowskich drzew" - quest prowadzi po malowniczych zakątkach Hajnówki, opowiadając o różnorodnej przyrodzie tych miejsc, w wszczególności o ptakach. Opiekun questu: Ireneusz Siemiacki, Park Wodny w Hajnówce,tel. 78337 62 56,

i.siemiacki@parkwodny.hajnowka.pl

BIAŁOWIEŻA: "Mieszkańcy Parku Pałacowego w Białowieży", opiekun: Białowieski Park Narodowy, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11, tel. 85 682 97 11


Questy o tematyce kulturowej:

Nowoberezowo - WIEJSKI KRAJOBRAZ DREWNEM ZDOBIONY - Wyprawa rowerowa pokazująca podlaskie wsie w bliskiej okolicy Hajnówki - quest rowerowy

Opiekun: Ewa Natalia Moroz - Keczyńska, tel. 508 930 409

DSCF4061

Czeremcha - DZIEŁA RĄK Z CZEREMCHY - Kulturowy quest mówiący o rękodziele artystów z Czeremchy

Opiekun: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, Barbara Kuzub - Samosiuk, e-mail: czeremszyna2@wp.pl

Czyże - W POSZUKIWANIU LWA I KOGUCIKA W CZYŻACH - Quest kulturowy opowiadający o architekturze drewnianej czyżowskich domów

Opiekun: Katarzyna Szyryńska, e-mail: k.szyrynska@ugczyze.pl, tel. (85) 681 89 96

Kleszczele - WIELONORODOWO W KLESZCZELACH - Quest kulturowy o wątkach wielonarodowych w Kleszczelach

DSC_0770Opiekun: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, tel. (85) 681 80 54, e-mail: moksirkleszczele@gmail.com

Dubicze Cerkiewne - SZLAKIEM BŁĘKITU W DUBICZACH - Quest o tematyce kulturowej w Dubiczach Cerkiewnych

Opiekun: Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67, e-mail: bibliotekadc@o2.pl, tel. (85) 682 79 98


Pobierz:

Quest PTAKI HAJNOWSKICH DRZEW

QUESTY W BIAŁOWIEŻY:

questy w Białowieskim Parku Narodowym

questy

LOGOLOGO

 

BIAŁOWIEŻA CARSKA, opiekun: Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN, Park Pałacowy w Białowieży, email: culture@bpn.com.pl, tel. 603 661 288 pobierz quest

 

MIESZKAŃCY PARKU PAŁACOWEGO, opiekun: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN email: hschmidt@bpn.com.pl, pobierz quest

 

ŚLADAMI DAWNEGO OSADNICTWA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ, opiekun: Obwód Ochronny Zamosze, leśniczy BPN Jerzy Adamiuk, tel. 607 332 489 pobierz quest


__________________________________________________________________________

DAWNE BIAŁOWIESKIE ZAWODY , opiekun: Urząd Gminy Białowieża, unia@ugbialowieza.pl


Pobierz:

DSC_0787

 

 

 

 

Questy zostały opracowane w ramach realizacji projektu
„Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

 

Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Zina 1, pok. 4
tel. (+48 85) 682 3046, 682 5199, fax 682 42 20
e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl
ujaniel@powiat.hajnowka.pl