KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Obiekty Sakralne

     Różnorodność etniczna i wyznaniowa regionu Puszczy Białowieskiej znalazła odzwierciedlenie w architekturze sakralnej. Bogato zdobione, drewniane i murowane cerkwie, kościoły i kapliczki położone są w miejscowościach, na skraju lasów czy na wzgórzach wśród drzew. Tuż obok obiektów sakralnych znajdują się cmentarze różnych religii: prawosławne, katolickie czy ekumeniczne. Jednym ze zwyczajów typowych dla tego regionu jest dekorowanie nagrobków kolorowymi wstążkami. Najbardziej charakterystyczne są nagrobki koloru niebieskiego w kształcie koniczynki.CERKWIE PRAWOSŁAWNE
DEKANAT HAJNÓWKA
·    HAJNÓWKA - Sobór Św. Trójcy, cerkiew o ciekawej architekturze i unikatowym ceramicznym ikonostasie, tel. +48 85 873 29 71, +48 85 873 47 23 (koncerty  DSC_0948 muzyki cerkiewnej) www.festiwal.cerkiew.pl
·    HAJNÓWKA - cerkiew Św. Dymitra Sołuńskiego, wzniesiona w latach 1995 – 2003, wnętrze cerkwi pokrywa piękna polichromia i freski, ikonostas dębowy oraz rzeźby świętych wykonane z dębu, tel. +48 85 683 28 08
·    HAJNÓWKA - Parafia p. w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, rozpoczęcie budowy 1996, ikonostas wykonany z mozaiki, tel. 682 48 84
·    BIAŁOWIEŻA - cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, ikonostas z kolorowej, chińskiej porcelany, tel. +48 85 681 25 00 
·    CZYŻE – cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Bożej, tel. +48 85 681 35 42
·    LEWKOWO STARE – cerkiew p.w. Św. Św. Piotra i Pawła, drewniana, wzniesiona w 1574 r., tel. +48 85 685 60 15
·    NAREWKA – cerkiew p.w. Św. Mikołaja (wybudowana po 1864), tel. +48 85 685 80 11
·    NOWOBEROZOWO - cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, tel. +48 85 686 44 85
·    SIEMIANÓWKA – cerkiew p.w. Św. Jerzego Zwycięscy, tel. +48 85 685 70 06
·    STARY KORNIN – cerkiew parafialna p.w. Michała Archanioła, drewniana, wzniesiona przed 1893 r., tel. +48 85 685 30 65
·    DUBINY – cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy z 1872 r., murowana, tel. +48 85 682 40 40.
·    KRYNOCZKA – cerkiew p.w. św. św. Braci Machabeuszów, drewniana z 1848 r., położona w "Uroczysku Krynoczka" w Puszczy Białowieskiej, tel. +48 85 682 40 40.

DEKANAT NAREW
·    NAREW – cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiona w latach 1881-1885, tel. +48 85 681 60 45 
·    ODRYNKI – Skit Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich to miejsce odosobnienia ks. Ojca Gabriela  
·    KLEJNIKI – cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, tel. +48 85 681 30 11
·    ŁOSINKA – cerkiew p.w. Św. Apostoła Jakuba, drewniana, wzniesiona w latach 1882-1886, tel. +48 85 681 50 06
·    PUCHŁY – cerkiew Opieki Matki Bożej, drewniana, wzniesiona w latach 1913-1919,
tel. +48 85 681 55 27
·    TRZEŚCIANKA – cerkiew p.w. Św. Michała Archanioła, drewniana, wzniesiona w latach 1864-1866, tel. +48 85 681 55 21
·    KOŹLIKI – cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy; cerkiew filialna, drewniana, wzniesiona w 1792 r., tel. +48 85 681 30 11

DEKANAT KLESZCZELE
·    KLESZCZELE – cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP z końca XIX wieku, tel. +48 85 681 80 43
·    CZEREMCHA – cerkiew p.w. Matki Bożej Miłującej, tel. +48 85 685 02 57
·    DUBICZE CERKIEWNE – cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej, drewniana, konsekrowana w 1955 r., tel.  +48 85 685 20 15  Cerkiew w Puchłach M.Stepaniuk
·    WERSTOK – cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Św., drewniana, ufundowana w 1769 r., tel. +48 85 685 21 27
·    ZUBACZE – cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej, drewniana, wzniesiona w 1897 r., tel. +48 85 685 00 59
·    ZALESZANY – Dom Zakonny w Zaleszanach z XIX w. i początku XX w.
·    SAKI – cerkiew drewniana p.w. Św. Dymitra z końca XVIII w, rozbudowana w 1959r.,

KOŚCIOŁY KATOLICKIE
·    HAJNÓWKA – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (zabytkowe organy, koncerty muzyki organowej) tel. +48 85 682 22 50.
·    HAJNÓWKA - Kościół p. w. Św. Cyryla i Metodego, tel. +48 85 682 29 14.
·    HAJNÓWKA - Kościół i klasztor Klarysek od Wieczystej Adoracji, tel. +48 85 684 25 97.
·    BIAŁOWIEŻA – p.w. Św. Teresy z 1927 r. z kaplicą Św. Huberta (piękny wystrój z wykorzystaniem korzeni i rogów) tel. +48 85 681 22 38.
·    NAREW – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Kostki z 1775 r.  tel. +48 85 681 60 43.
·    KLESZCZELE – murowany kościół p.w. Św. Zygmunta z 1907 r. z drewnianą dzwonnicą z 1910 r. tel. +48 85 681 80 57.

CMENTARZE
·    BIAŁOWIEŻA – cmentarz ekumeniczny (z nagrobkami zmarłych różnych wyznań i ludzi niewierzących), cerkiew cmentarna p.w. Św. Św. Cyryla i Metodego z     1873 r.; cmentarz niemiecki w Parku Dyrekcyjnym, który jest pamiątką po I woj. Światowej
·    CZEREMCHA - cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna p.w. Św. Św. Kosmy i Damiana z 1797 r.
·    CZYŻE - cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna p.w. Św. Św. Kosmy i Damiana z 1812 r.
·    ŁOSINKA - cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna p.w. Św. Jerzego z 1779 r.
·    NOWOBEREZOWO - cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna p.w. Przemienienia Pańskiego z 1840 r.
·    SAKI - cmentarz prawosławny, cerkiew cmentarna p.w. Dymitra, z końca XVIII w.
·    WERSTOK - cmentarz prawosławny (parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego), zachowane stare nagrobki oraz drewniane krzyże.                   
·    NAREWKA - cmentarz żydowski (na wzgórzu, przy drodze do Guszczewiny).
·    MASIEWO – protestancki cmentarz niemieckich osadników z XIX wieku położony w lesie (znajduje się 2 km na południe).
·    DUBICZE CERKIEWNE – cmentarz prawosławny, charakterystyczne niebieskie krzyże w kształcie koniczynki.
·    KLESZCZELE – fragment cmentarza żydowskiego (położony za zabudowaniami w   okolicy drogi do Czeremchy) oraz cmentarz prawosławny z drewnianymi i żelaznymi     krzyżami z XIX wieku.

·    HAJNÓWKA - cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej, ul. 3 Maja