KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Szlaki rowerowe w białoruskiej części Euroregionu Puszcza Białowieska

SZLAK CZERWONY
PRZEBIEG TRASY: granica państwowa między Polską a Białorusią - Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska" - Kamieniuki - Dmitrowicze - Kamieniec - Wysokie - Wołczyn – Hremiacze

Puszcza Białowieska jest jednym z najbardziej wartościowych obiektów przyrodniczych w Europie, prawem chronionych na Białorusi jako Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska". W 1992 r. postanowieniem UNESCO Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska" został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Był to pierwszy obiekt na terytorium byłego ZSRR, który otrzymał tak ważne wyróżnienie. W 1993 r. UNESCO przyznało białoruskiej części Puszczy Białowieskiej status Rezerwatu Biosfery, włączając go w jednolity system obserwacji globalnych zmian w przyrodzie. Pod koniec 1997 r. Rada Europy uhonorowała Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska" - Dyplomem Europy.
Puszcza Białowieska swoją ogromną wartość zawdzięcza unikalnej florze i faunie. Do dziś las ten zachował na znacznej powierzchni charakter naturalny. Są tutaj rzadkie reliktowe zbiorowiska roślin. Jest to najstarszy las na kontynencie europejskim. Odnotowano w nim ponad 1000 drzew – olbrzymów. Rosną tu 600-letnie dęby, 350-letnie jesiony i sosny, 250-letnie jodły, ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych. Jest to jedyne miejsce na Białorusi, gdzie zachowały się populacje tak rzadkich i prawem chronionych gatunków, jak jodła i dąb bezszypułkowy.
Bogata i różnorodna roślinność Puszczy Białowieskiej stwarza dogodne warunki życia licznym gatunkom zwierząt, z których wiele jest pod ochroną prawną i znajduje się w "Czerwonej Księdze" Białorusi. Obecnie w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej występują 54 gatunki ssaków, 252 gatunki ptaków, 7 gatunków gadów i 11 gatunki płazów. Oczywiście najbardziej znany i znamienity wśród świata zwierząt Puszczy jest jej władca - żubr. Przyciąga on gości z całego świata. Obecnie na terenie Państwowego Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" żyje ponad 300 przedstawicieli tego gatunku.
Jadąc od granicy państwowej w kierunku Kamieniuk możemy podziwiać bogactwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Trasa szlaku prowadzi przy jeziorze Ladskoje, a także przez tereny zniszczone podczas huraganu w 2002 r. Przy siedzibie Parku w Kamieniukach możemy zwiedzić Muzeum Przyrodnicze, a w wolierach zobaczyć duże ssaki zamieszkujące Puszczę Białowieską. W Państwowym Parku Narodowym "Puszcza Białowieska" można zatrzymać się na dłużej i poznać, wędrując z przewodnikiem, inne jego atrakcje m.in.: bajkową siedzibę białoruskiego Dziadka Mroza, zobaczyć żeremia bobrowe, 600-letniego cara dęba, 350-letnią sosnę-olbrzyma, narośl na brzozie w kształcie "głowy żubra", jedyne w Europie wiecznie zielone pnącze – bluszcz pospolity. Można również zwiedzić kompleks "Wiskule", gdzie w 1991 r. zostało podpisane porozumienie o rozpadzie ZSRR i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw.

Kamieniec – miasteczko ok. 9 tys. mieszkańców, siedziba władz Rejonu Kamienieckiego. Najcenniejszym zabytkiem jest Wieża Kamieniecka, zwana Białą Wieżą – zabytek architektury obronnej z końca XIII w. o wysokości ok. 30 m. Usytuowana jest ona na wysokim pagórku na brzegu rzeki Leśna. Mieści się tu obecnie siedziba filii Obwodowego Muzeum Krajoznawczego w Brześciu.
Inne zabytki: cerkiew p.w. św. Szymona (XX w.), kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (XX w.), pomnik założyciela miasta – księcia wołyńskiego Włodzimierza Wasilkowicza, pomnik ku czci żołnierzy i partyzantów radzieckich, którzy zginęli z rąk hitlerowskich najeźdźców podczas wyzwalania Rejonu Kamienieckiego.
Wojska (Wojskaja) – znajduje się tu jedna z najstarszych cerkwi w rejonie – cerkiew p.w. Narodzenia Bogurodzicy (1751-1775).
Rasna Nowa (Nowaja Riasna) – znajduje się tu współcześnie wybudowana, bogato zdobiona cerkiew św. Michała (1996-1997), a także Muzeum Chleba.
Wysokie (Wysokoje) – w zabytkowym parku znajdują się ruiny zamku Sapiehów z XVII w., a także wzniesiony w stylu klasycystycznym Zespół Pałacowy w dawnym majątku Sapiehów i Potockich (I poł. XIX w.). Cennym zabytkiem historycznym jest kościół p.w. Świętej Trójcy (wzniesiony w 1603 r., odbudowany po pożarze w 1735 r., następnie przebudowany w 1872.r.); kaplica p.w. św. Barbary (1772 r.), dawny klasztor Braci Bonifratrów (1785 r.), cerkiew p.w. Podniesienia Krzyża Pańskiego (1869 r.).
Wołczyn – ta niewielka wieś była niegdyś ośrodkiem ogromnych dóbr, należących kolejno do wybitnych rodów magnackich: Gosiewskich, Poniatowskich, Czartoryskich. Znajduje się tu późnobarokowy kościół p.w. Świętej Trójcy (1733 r.) – jedyna pamiątka dawnej świetności Wołczyna, miejsce chrztu i spoczynku ostatniego króla Polski  Stanisława Augusta Poniatowskiego (w latach 90. XX w. ekshumowane szczątki zostały pochowane w Katedrze św. Jana w Warszawie); cerkiew p.w. św. Mikołaja (2. poł. XIX w.), pomniki ku czci żołnierzy i partyzantów z okresu II wojny światowej.
Hremiacze (Gremiacza) – dobrze zachowany zespół architektoniczno-parkowy rodu Puzynów – jedna z najładniejszych siedzib szlacheckich w okolicy Brześcia. W skład zespołu wchodzi późnoklasycystyczny dwór na wzgórzu, nad rzeką Pulwą; przed nim rosną dwa potężne modrzewie, otacza pięciohektarowy park.
Dalej można pojechać w kierunku Jackowicz, przez Motykały Duże (Bolszyje Motykały), Wistycze do drogi Brześć - Kamieniec, którą prowadzi szlak "Na spotkanie z Puszczą Białowieską".

SZLAK ZIELONY
PRZEBIEG TRASY:  granica państwowa między Polską a Białorusią - Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska" - Cichowola - Żarkowszczyzna - Dobrowola - Romanowce - Stoki - Swisłocz - Manczicy (Wierdamicze) - Wielikoje Sieło (Świętnica) - Porozowo - Nowy Dwór

Szlak prowadzi przez północną część Państwowego Parku Narodowego "Puszcza Białowieska", poprzez liczne tereny podmokłe i przecina rzeki: Narewkę, Hwoźną i Narew.

Wyjeżdżając z Parku mijamy pełne uroku puszczańskie wsie: Cichowola, Browsk.

Żarkowszczyzna – znajduje się tu, wkomponowany w otaczającą przyrodę, dworek hrabiego Wincentego Tyszkiewicza.
W Dobrowoli można zobaczyć drewnianą cerkiew p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy (XIX w.).
Romanowce – piękne jezioro położone pośród masywu leśnego (1000 m od szlaku).
Stoki – rejonowa baza turystyczna, miejsce na odpoczynek.
Swisłocz – historyczne miasteczko znane już od połowy XIII w., gdy obok księstw: grodzieńskiego, nowogrodzkiego, wołkowyskiego istniało oddzielne księstwo swisłockie. Szczególne miejsce w historii Swisłoczy ma 1. poł. XIX w., gdy władał nim hrabia Wincenty Tyszkiewicz. Przebudował on miasto, utworzył w centrum miasteczka plac targowy, na którym odbywały się słynne jarmarki. Zjeżdżali tutaj kupcy z 6 krajów i ponad 60 miast Rosji i Europy. W Swisłoczy działał teatr Tyszkiewiczów oraz ogród zoologiczny, w którym eksponowano zwierzęta żyjące w Puszczy Białowieskiej. Sławę Swisłoczy przyniosło gimnazjum, założone w 1806 r. przez hrabiego Wincentego Tyszkiewicza. Jego absolwenci to tak ważne osoby w historii, nauce i literaturze Polski, jak: Konstanty Kalinowski, Romuald Traugutt – przywódcy powstania styczniowego (1863-1864); Józef Kowalewski – twórca wiedzy o Mongolii, autor słownika mongolsko-rosyjsko-francuskiego oraz wielu prac językoznawczych, historycznych i literaturoznawczych; Napoleon Orda – rysownik, muzyk; Józef Kraszewski – pisarz, publicysta, historyk. Budynek gimnazjum zachował się do dziś i wraz z innymi budynkami jest siedzibą szpitala.
Przy wjeździe do miasta z daleka widoczny jest potężny pomnik "Bohater" ku czci mieszkańców ziemi swisłockiej, poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą w czasie II wojny światowej. Trasa szlaku prowadzi przez park miejski, założony w XIX w., zabytek sztuki ogrodowej. W Swisłoczy możemy obejrzeć aleję pomników: mogiłę zbiorową żołnierzy-wyzwolicieli; popiersia: Konstantego Kalinowskiego, Romualda Traugutta, Józefa Stalina. Warto zwiedzić Muzeum Historyczno-Krajoznawcze.
Wierdamicze – Park Wierdamicki został założony przez hrabiego Juliana Tołoczkę w 2. poł. XIX w. Jest to park krajobrazowy (pow. 12 ha) mający status pomnika przyrody.
Świętnica – miejsce odpoczynku nad jeziorem, znajduje się tu cerkiew pw. św. Paraskiewy (1815).
Porozowo – wjeżdżając do miasteczka możemy obejrzeć kompleks pałacowo-parkowy w dawnym majątku Bogudzięki z XIX w. do 1939 r. własność rodziny Buttowt-Andrzeykowiczów. Obiekt ten znajduje się w "Rejestrze historyczno-kulturowego dziedzictwa Republiki Białoruś". Poza tym w Porozowie znajdują się: kościół p.w. św. Michała Archanioła z XIX w., łączący styl tradycyjny z klasycyzmem, cerkiew św. Trójcy z 1872 r.

SZLAKI ROWEROWE W PAŃSTWOWYM PARKU NARODOWYM "PUSZCZA BIAŁOWIESKA"

Dla odwiedzających Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska" przygotowano trasy rowerowe (do zwiedzania z przewodnikiem), o długości: 10 km, 25 km, 27 km, 45 km.

Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska" oferuje turystom usługi hotelowo-gastronomiczne, a także wypożyczalnie rowerów, bryczki, saunę, bilard, itp.

SZLAK ROWEROWY DLA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH O DŁUGOŚCI 25 KM
Przygotowany jest dla turystów, którzy zwiedzanie Parku rozpoczynają w Kamieniukach. Trasa szlaku pokrywa się częściowo Białowieskim Szlakiem Trans-granicznym. Wędrówka tym szlakiem obejmuje zwiedzanie następujących obiektów Parku: Muzeum Przyrodnicze w Kamieniukach - woliery ze zwierzętami - Dąb-Car - siedziba białoruskiego Dziadka Mroza - pomnik ofiar wojny - Carski Trakt - jezioro Ladskoje
Wycieczka po bajkowej siedzibie białoruskiego Dziadka Mroza, położonej na powierzchni 15 ha, zajmuje ok. godzinę. Spotkanie z Dziadkiem Mrozem w Puszczy białowieskiej możliwe jest przez cały rok. Zimą Dziadek Mróz spotyka gości razem ze swoją wnuczką Śnieżynką. Odwiedzenie siedziby pozostawia niezapomniane wrażenia zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Można tam zobaczyć rzeźbione kompozycje ilustrujące różne bajki, postacie symbolizujące poszczególne miesiące, krasnoludki, różne zwierzęta. Można tu również wypowiadać życzenia, w spełnieniu których pomoże Dziadek Mróz.
Nikt nie zostaje obojętnym wobec 40-metrowej, noworocznej choinki, rzeźb, bogato zdobionego domku Dziadka Mroza, Śnieżynki, Skarbnicy, gdzie przechowywane są rysunki, listy, prace dzieci wysyłane do Dziadka Mroza, a także niektóre przedmioty gospodarstwa wiejskiego.
Na adres Dziadka Mroza w Białowieskiej Puszczy przychodzą listy z różnych stron świata. List można wysłać na adres: 225063 Obwód Brzeski, Rejon Kamieniecki, Kamieniuki, do Dziadka Mroza.
Informacja: Zwiedzanie Siedziby białoruskiego Dziadka Mroza, Muzeum Przyrody, oglądanie dzikich zwierząt umieszczonych w wolierach jest odpłatne.

SZLAK ROWEROWY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH O  DŁUGOŚCI 25 KM
Szlak przygotowany dla turystów przyjeżdżających do Parku Narodowego przez międzynarodowe przejście graniczne Białowieża - Piererow, by poznać Park Narodowy w ciągu jednodniowej wycieczki rowerowej.
Grupy turystów od 6 do 15 osób.
Trasa szlaku prowadzi: przejście graniczne Białowieża-Piererow - jezioro Ladskoje - Dąb Car - Siedziba białoruskiego Dziadka Mroza - pomnik ofiar wojny - Carski Trakt - przejście graniczne Białowieża - Piererow

SZLAK ROWEROWY DLA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH O DŁUGOŚCI 10 KM
Szlak przygotowany dla turystów przyjeżdżających do Parku Narodowego, którzy chcą wynająć rowery i wykupić wycieczkę rowerową w kasie Muzeum Przyrodniczego.
Długość wycieczki do 2 godzin.
Szlak pozwala podziwiać Puszczę Białowieską, obejrzeć m.in. narośl na drzewie w kształcie głowy żubra, 400-letni dąb ze szczeliną w pniu.