KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

NORDIC WALKING PARK KRAINA PUSZCZY I ŻUBRA w Hajnówce

I. TRASY NORDIC WALKING PARK „KRAINA PUSZCZY I ŻUBRA”:

NORDIC WALKING PARK ,,KRAINA PUSZCZY I ŻUBRA’’ Nordic Walking Park (N.W.P.) „Kraina Puszczy i Żubra” stanowi sieć 7. szlaków, gdzie trasy poprowadzone są w postaci różnej wielkości pętli posiadają punkty wspólne, a w niektórych miejscach pokrywają się i krzyżują. Szlaki są czytelnie oznakowane, opatrzone w szczegółowe mapy, zgodnie z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji. Punkty wyjścia na trasy zlokalizowane zostały w 2 miejscach: przy Parku Wodnym w Hajnówce oraz na parkingu „Zwierzyniec” – przy drodze nr 689 Hajnówka - Białowieża.

TRASA 1 - Leśna przechadzka (zielona) 3 km ok. 30 min.

NORDIC WALKING

Łagodna i niewymagająca dużego wysiłku trasa zlokalizowana w okolicy Hajnówki. Szlak ten dwukrotnie przecina tory kolejki wąskotorowej, biegnie na terenie Rezerwatu Krajobrazowego Władysława Szafera. Następnie trasa dochodzi do zielonego szlaku pieszego Hajnówka – Białowieża. Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera, położony jest po obu stronach szosy Hajnówka – Białowieża i obejmuje pas lasu szerokości od 700 do 1000 m. Rezerwat prezentuje najważniejsze zbiorowiska Puszczy Białowieskiej, przede wszystkim grądów i borów mieszanych. Podziwiać można tu drzewa osiągające znaczne rozmiary – dąb szypułkowy, świerk pospolity, sosnę zwyczajną, grab zwyczajny. Rezerwat nosi imię znanego polskiego działacza ochrony przyrody i botanika – Władysława Szafera (1896 – 1970).

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING


TRASA 2 - W pobliżu Krynoczki (zielona) 9 km ok. 90 min.

NORDIC WALKING

Interesująca trasa, rekomendowana szczególnie jako jednostka regularnego treningu Nordic Walking. Początkowo trasa pokrywa się z czerwonym, pieszym "Szlakiem Walk Partyzanckich", a następnie biegnie leśną drogą żwirową tzw. Drogą Hajnowską. W okolicy znajduje się miejsce zwane "Krynoczką", gdzie zobaczyć można cerkiew p.w. Św. Siedmiu Braci Machabeuszy z 1848 r. oraz kapliczkę z uznanym za cudowne źródełkiem. Miejsce to położone jest w uroczysku "Miednoje" (kwartał 330) nad rzeczką Miedną. Dla wyznawców prawosławia jest to miejsce święte z uwagi na cudowne uzdrowienia. Jest ono celem dorocznych pielgrzymek na Święto Św. Trójcy obchodzone według kalendarza juliańskiego. Żółty szlak łącznikowy, stanowi połączenie trasy 2 z trasą 5 i biegnie dalej tzw. Drogą Hajnowską. Szlak prowadzi dalej leśną trybą przy rezerwacie "Lipiny" i tworzy pętlę, przecinając dwukrotnie tory kolejki wąskotorowej. Przedmiotem ochrony rezerwatu "Lipiny" jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze zbiorowiskiem grądu miodownikowego. Rosnące tu dęby bezszypułkowe osiągają wiek ponad 100 lat.

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

• TRASA 3 - Wokół Sacharewa (czerwona) 11 km ok. 2 godz.

NORDIC WALKING

Znakomita trasa przeznaczona zarówno dla początkujących Nordic Walkerów, jak również osób szukających mocniejszych wyzwań treningowych. Początkowo jej przebieg pokrywa się z zieloną trasą 1, przecina drogę Hajnówka – Białowieża. Malowniczą trybą o nazwie Szadzka Droga, dochodzimy do rezerwatu "Głęboki Kąt", a następnie do śródleśnej osady Sacharewo. Trasa ta pokrywa się częściowo z rowerowym szlakiem niebieskim oraz pieszym szlakiem niebieskim "Szlakiem Powstania Styczniowego"."Głęboki kąt" to rezerwat leśny, który chroni m.in. bór świerkowy, torfowcowy o charakterze borealnym. Występuje tu wiele gatunków rzadkich i podlegających ochronie gatunkowej roślin. Żółty szlak łącznikowy stanowi połączenie trasy 3 z trasą 4 i biegnie dalej tzw. Szadzą Drogą i Drogą Graniczną.

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING


• TRASA 4 - Krajobrazy Czerlonki (czerwona) 9 km ok. 90 min.

NORDIC WALKING

Interesująca trasa, rekomendowana szczególnie jako jednostka regularnego treningu Nordic Walking. Trasa wyznakowana jest w postaci pętli, przecina drogę wojewódzką Hajnówka - Białowieża, biegnie drogą asfaltową do śródleśnej osady Czerlonka, a następnie piaszczystą drogą mija zabudowania osady Czerlonki Leśnej. Dalej trasa prowadzi trybem zwanym Zieloną Drogą, następnie pokrywa się z pieszym szlakiem zielonym, biegnącym przez Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera i wraca na parking. Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera to rezerwat położony po obu stronach szosy Hajnówka – Białowieża i obejmuje pas lasu szerokości od 700 do 1000 m. Rezerwat prezentuje najważniejsze zbiorowiska Puszczy Białowieskiej, przede wszystkim grądów i borów mieszanych. Podziwiać można tu drzewa osiągające znaczne rozmiary – dąb szypułkowy, świerk pospolity, sosnę zwyczajną, grab zwyczajny. Rezerwat nosi imię znanego polskiego działacza ochrony przyrody i botanika – Władysława Szafera (1896 – 1970). Szlak łącznikowy biegnie tzw. Drogą Graniczną i trybem do tzw. Szadzkiej Drogi i stanowi połączenie trasy 4 z trasą 3.

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING


• TRASA 5 - Trybami Puszczy Białowieskiej (czarna) 15 km ok. 3 godz.

NORDIC WALKING

Trasa składa się z 4 odcinków tworzących pętlę. Początkowo szlak biegnie drogą asfaltową zwaną Zwierzynieckim Trybem, tuż obok miejscowości Budy, a następnie leśną 'autostradą', zwaną Drogą Hajnowską, wzdłuż trasy żółtej rowerowego Białowieskiego Szlaku Transgranicznego. Dalej trybami leśnymi przy rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej i rezerwacie Dębowy Grąd. Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej to największy z rezerwatów w Puszczy Białowieskiej, złożony z kilku obszarów, chroni ekosystemy leśne Puszczy Białowieskiej i zachodzące w nich procesy przyrodnicze. Występują tu ponad 100-letnie drzewostany. Natomiast Rezerwat Dębowy Grąd został założony w celu ochrony naturalnego fragmentu Puszczy Białowieskiej z bogactwem gatunkowym drzew (z przewagą dębu i jesionu), krzewów i roślin naczyniowych. W rezerwacie tym rośnie ponad 30 drzew będących pomnikami przyrody. Trasa wraca leśnymi trybami, krzyżując się z drogą Hajnówka – Białowieża i dociera do zielonego szlaku pieszego. Trasa 5 jest połączona szlakiem łącznikowym z trasą 2, który prowadzi tzw. Drogą Hajnowską.

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING


• TRASA 6 - Pętla Żubra (czarna) 15 km ok. 3 godz.

NORDIC WALKING

Trasa biegnie asfaltową drogą do miejscowości Czerlonka, niezbędne więc będą gumowe "buciki" na kije. Przed torami kolejowymi szlak skręca w lewo, mija zabudowania Czerlonki i biegnie tzw. Trybem Miłkowskiego, tuż obok rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Następnie trasą zielonego szlaku pieszego Hajnówka – Białowieża wraca do Czerlonki. W okolicy znajduje się jedno z najwyższych wzniesień w polskiej części Puszczy Białowieskiej zwane "Górą Batorego" – 183 m n.p.m. Nazwane zostało tak na cześć króla Stefana Batorego, który polował w Puszczy Białowieskiej. Według legendy to tu było rozbite obozowisko myśliwskie króla. Na stoku ustawione są dwa krzyże – jeden upamiętniający miejsce walk w 1920 r., a drugi z tablicą upamiętniającą generałów: braci Stanisława i Józefa Bułak- Bałachowiczów. Trasa 6 jest połączona szlakiem łącznikowym z trasą 7, który prowadzi tzw. Grubolipnym Trybem.

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING


• TRASA 7 - Do Starej Białowieży (czarna) 21 km ok. 4 godz.

NORDIC WALKING

Długa i wymagająca trasa, przeznaczona dla osób o dobrej kondycji fizycznej. Trasa biegnąca zarówno po asfalcie jak i leśnymi trybami. Początkowo pokrywa się z Trasą 5 , ale potem skręcamy w stronę śródleśnej osady Budy. Jest to dawna śródleśna osada Budników, którzy zajmowali się dawniej wyrębem lasu i przerobem drewna na popiół, potaż, smołę i węgiel drzewny. W Budach znajduje się Zajazd Myśliwski, a także pensjonat, karczma i skansen "Sioło Budy". Obiekt ten został zbudowany w konwencji starej wiejskiej zagrody. Są tu drewniane podlaskie domy, w tym oryginalna chata chłopska z 1836 r., okolona wierzbowym płotem, a także spichlerz, stodoła, studnia z żurawiem i bróg na siano. Dalej trasa prowadzi przez przepiękne łąki i lasy Puszczy Białowieskiej. Następnie drogą zwaną Wilczym Trybem, który łączy się z Drogą Narewkowską i biegnie przy Starej Białowieży. Stara Białowieża to uroczysko uznawane za zalążek dzisiejszej Białowieży. Znajduje się tu ścieżka edukacyjna "Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich". Dalej trasa biegnie przez kolejną polanę, na której zlokalizowana jest dawna osada budników - Teremiski. Mieści się tu Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego założony przez Jacka Kuronia. Trasa wyznakowana jest w postaci pętli. Trasa 7 jest połączona szlakiem łącznikowym z trasą 6, który prowadzi tzw. Grubolipnym Trybem.

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING