KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

RUCH BEZWIZOWY W PARKU NARODOWYM "BIAŁOWIEŻSKAJA PUSZCZA"

 

Do bezwizowego przekroczenia granicy niezbędne jest wyrobienie specjalnej przepustki, którą wydaje Park Narodowy „Puszcza Białowieska” w Kamieniukach. Przepustkę taką można załatwić indywidualnie bądź za pośrednictwem polskich biur podróży.

        Główne atrakcje białoruskiej części Puszczy Białowieskiej to: Muzeum Przyrody, woliery ze zwierzętami, siedziba białoruskiego „Dziadka Mroza”, atrakcyjne trasy rowerowe oraz piesze szlaki turystyczne, Muzeum Tradycji Ludowych, gdzie można spróbować regionalnego trunku oraz wiele innych ciekawych miejsc.

        Aby dostać się na terytorium Białorusi turysta powinien wyrobić przepustkę, pozwalającą obcokrajowcowi zwiedzać Park Narodowy. Aby ją uzyskać należy:

- wypełnić ankietę rejestracyjną dostępną na stronie internetowej (www.npbp.brest.by)

* dane podawane w ankiecie muszą być zgodne z danymi zawartymi w paszporcie (stosujemy łacińskie znaki, nie wpisujemy ś, ć, ź, ł, ż itp.)

* w trakcie rejestracji należy wybrać program wycieczki (pakiet podstawowy obejmuje dwie usługi)

- doczekać się potwierdzenia opracowania przepustki

* odpowiedź zostanie wysłana na wskazany adres mailowy (czas oczekiwania ok.2-3h)

- wydrukować (najlepiej w dwóch egzemplarzach) otrzymaną drogą mailową przespustkę

* każda przepustka ważna jest 3 dni (po powrocie do Polski, niezależnie którego dnia, aby ponownie przekroczyć granicę, należy uzyskać nową przepustkę)

 

Ważne informacje:

*                     Przejście na którym obowiązuje bezwizowy ruch turystyczny Białowieża – Piererow – jest przejściem pieszo-rowerowym;

*                     Turysta zobowiązany jest mieć i przechowywać przy sobie: przepustkę, paszport, kartę migracyjną (wypełnia się po przekroczeniu granicy), ubezpieczenie;

*                     Wszelkie opłaty związane z pobytem na Białorusi (opłata za autobus, wynajem rowerów, opłata zamówionych usług) będzie można uiścić uprzednio przelewem (system PayPal) lub kartą płatniczą w punkcie it, który znajduje się tuż za przejściem granicznym w Piererowie.  Terminale znajdują się także w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie Parku. Istnieje możliwość opłaty gotówką – ale tylko walutą białoruską. Na terenie Parku znajdują się dwa punkty wymiany waluty (w Kamieniukach);

*              Ruch turystyczny po terenie Parku Narodowego dokonywany jest tylko według określonych szlaków.

Przejście graniczne czynne jest

w okresie od 1-go kwietnia do 30-go września

w godzinach 8:00 – 20:00;

od 1-go października do 31-go marca

w godzinach 8:00 - 18:00.

Kompleksową organizacją wyjazdów na Białoruś

zajmują się:

Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej" - Stowarzyszenie zajmujące się promocją turystyki jest agentem ubezpieczeniowym i zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń turystycznych na Białoruś i nie tylko. Zapraszamy!
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka, 85 682 43 81


a także członkowie LOT „Region Puszczy Białowieskiej”:

Biuro Podróży "Junior" – tel:+48 85 744 43 26, www.junior.bialystok.pl

Biuro Turystyki „Ryś” - tel: +48 85 681 20 95, www.turystyka-rys.pl

PTTK o. Białowieża - tel: +48 85 681 22 95, www.pttk.bialowieza.pl


 

Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel:

*+3751631 - 56398 dział turystyczny

*+3751631 - 56200 dział rezerwacji hotelowej


UWAGA!!! Poszerzona strefa bezwizowa


I. Informacje na temat wyjazdu na teren turystyczno-rekreacyjnego parku "Kanał Augustowski” i terenów przyległych w tym do Grodna znajdują się na stronie w języku polskim https://grodnovisafree.by/pl/

 

II. Informacje na temat wyjazdu do strefy turystycznej  "Brześć" znajdują się na stronie  http://tour.brest.by/

 

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat wyjazdu do strefy turystycznej "Brześć":

 

1. Od 1 stycznia 2018 r. strefę turystyczną "Brześć" można zwiedzać bez wizy na okres

od 1 do 10 dni.

Strefa turystyczna "Brześć" obejmuje:

Miasto Brześć, Rejon Brzeski, Rejon Kamieniecki, Rejon Prużański, Rejon Żabinkowski,

Rejon Swisłocki (w tym teren Narodowego Parku Biełowieżskaja Puszcza).

Zobacz:  Rejon Swisłocki w Republice Białoruś zaprasza bez wizy

 

2. Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, turysta jest zobowiązany przedstawić 

    dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy:

-  aktualny paszport (ważny minimum 3 miesiące)

-  specjalny dokument - potwierdzenie (tzw. przepustkę) 

-  polisę ubezpieczeniową (można zakupić razem z przepustką) 

-  w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta.

 

3. Turysta planujący wyjazd na Białoruś może:

 

·         skorzystać z pośrednictwa polskich biur podróży - członków LOT "Region Puszczy  Białowieskiej" lub innych (należy skontaktować się i uzgodnić tryb postępowania) m. in.:

-    Biuro Podróży Junior s. c. z Białegostoku, ul. Stołeczna 25, tel. 85 744 43 26,

e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, kompleksowa obsługa wyjazdów na Białoruś, w         tym w ruchu bezwizowym,

-         PTTK w Białowieży, ul. Kolejowa 17, tel. 85 681 22 95, 85 681 26 24, e-mail: pttk@pttk.bialowieza.pl, kompleksowa obsługa wyjazdów na Białoruś w ruchu bezwizowym

-        Nina Zin, Hajnówka, tel. 721 591 353, e-mail: ninazin@op.pl

·         przygotować specjalny dokument - potwierdzenie (tzw. przepustkę) w ruchu bezwizowym i wykupić ubezpieczenie w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej "Region Puszczy Białowieskiej" z siedzibą w Hajnówce (obecnie w Parku Wodnym, ul. 3 Maja 50, e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl, tel. 516 123 186), należy skontaktować się i uzgodnić tryb postępowania;

·         skorzystać z usług touroperatora białoruskiego, którego można znaleźć na stronach

https://npbp.by/ oraz na stronie http://tour.brest.by/

 

4. Turysta planujący wyjazd na Białoruś w ruchu bezwizowym powinien: 

 

*     Nie później niż 48 godzin do planowanego wyjazdu skontaktować się z  w/w podmiotami i zamówić wycieczkę.

 

*      Należy w/w podmiotom:

-  dostarczyć kopie (skan) paszportu,

-  wskazać termin planowanego pobytu,

-  przekazać  dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej) w

   celu zwrotnego kontaktu,

-  opłacić wybrane usługi turystyczne lub komplet usług w ramach wycieczki 

(w zależności od tego z jakiego zakresu usług korzysta się - do uzgodnienia z w/w podmiotami).

·         Turysta otrzymuje specjalny dokument - potwierdzenie (tzw. przepustkę), które należy przedstawić na przejściu granicznym.

 

5. Przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś w ruchu bezwizowym można przez następujące przejścia graniczne:

• kolejowe przejście graniczne (Terespol - punkt kontrolny na dworcu kolejowym „Brześć Centralny ");

• drogowe przejścia graniczne – Pieszczatka (Połowce); Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze),

• pieszo-rowerowe przejście graniczne Pierierow (Białowieża);

• przejście graniczne na lotnisku w Brześciu.

 

6. Turysta  zobowiązany jest posiadać środki pieniężne na każdy dzień pobytu w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (49 BYR).

 
Biuro LOT "Region Puszczy Białowieskiej"