KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Patańcouka Aksamitny Letni Wieczar, 15.09.2018

plakatDrodzy Państwo!

Zapraszamy na Białoruską Potańcówkę w Hajnówce. Zabawa odbędzie się 15 września przy dworcu kolejowym w Hajnówce „Hajnówka Centralna. Przesiadkowa Stacja Kultury”. Zaczynamy punktualnie o godzinie 19:07. Gwarantujemy dobrą zabawę, znane piosenki i oczywiście okazję do tańca. Wieczór świetnej muzyki zapewnią nam Dawid Szymczuk Band i białoruski zespół Guda, który oprócz występu poprowadzi również warsztaty tańca.

Zapraszamy i małych, i dużych, i starszych, i młodszych. Wstęp wolny.

Organizatorem jest stowarzyszenie Szczyty – Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej.

Projekt jest realizowana przy dofinansowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Potańcówka jest imprezą towarzyszącą. Przed naszą zabawą zapraszamy również na wydarzenie „Wyspy Kultury – Kultura w Drodze” organizowane przez Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep. W trakcie „Wysp Kultury” będzie można oglądać familijne spektakle oraz wziąć udział w warsztatach tworzenia mobilnej wystawy „Historie utkane z nici”, nastąpi także otwarcie i prezentacja projektu „Hajnówka Centralna”.

______________________________________________________

Дарагія сябры!

Запрашаем на Беларускую Патанцоўку ў Гайнаўцы. Забава пройдзе 15 верасня ля чыгуначнага вакзала ў Гайнаўцы „Гайнаўка-Цэнтральная. Перасадачная Станцыя Культуры”. Пачынаем пунктуальна ў 19.07. Гарантуем добрую забаву, знаныя песні і, вядома, нагоду для танцаў. Вечар цудоўнай музыкі нам забяспечаць Давід Шымчук Band і беларускі гурт Guda, які, акрамя выступу, правядзе таксама майстар-класы танцаў.

Запрашаем і малых, і вялікіх, і старэйшых, і малодшых. Уваход вольны.

Арганізатарам з’яўляецца аб’яднанне Шчыты – Звяз у карысць Адукацыі і Прамоцыі Беларускай Культуры.

Праект рэалізуецца пры фінансавай падтрымцы Міністра Унутраных Спраў і Адміністрацыі.

Патанцоўка – гэта прынагодная імпрэза. Перад нашай забавай запрашаем таксама на мерапрыемствы „Выспы Культуры – Культура ў дарозе”, якія ладзіць Міжнародны Тэатральны Фестываль Wertep. У час „Выспаў Культуры” можна будзе пабачыць сямейныя спектаклі і прыняць удзел у майстар-класах стварэння мабільнай выставы „Гісторыі вытканыя ніцямі”, пройдзе таксма адкрыццё і прэзентацыя праекту „Гайнаўка-Цэнтральная”.

plakat