KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska

     Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Białowieska" został powołany, jako pierwszy w Polsce, w 1994 roku na terenie trzech Nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Nadleśnictwa zajmują się edukacją leśną i przyrodniczą, a służą temu ośrodki edukacyjne: Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" w Nadleśnictwie Białowieża, Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Browsk oraz Izba edukacyjna w budynku Nadleśnictwa Hajnówka

 

Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" przy Nadleśnictwie Białowieża.
Zlokalizowany w samym "sercu" Puszczy Białowieskiej. Znajduje się w zabytkowej, odremontowanej leśniczówce. Głównym zadaniem ośrodka jest przybliżanie wiadomości o lesie i jego gospodarzach – leśnikach za pomocą aktywnych zajęć warsztatowych, prezentacji i pogadanek. Do dyspozycji odwiedzających zorganizowano stałe ekspozycje prezentujące: dawniej używane narzędzia leśne i fotografie Puszczy z przełomu XIX i XX wieku. Obok Ośrodka, w nieczynnej żwirowni utworzono punkt do obserwacji geologicznych.
Poprzez różne koncerty i spotkania teatralno-muzyczne żwirownia przekształciła się w swego rodzaju amfiteatr.  Dostępne są także wiaty ze stołami i miejscem ogniskowym, 
Kontakt: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl,
 tel. 85 651 24 05, 85 681 29 71

OFERTA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻAIzba Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Gruszkach koło Narewki

Nadleśnictwo Browsk ma na swoim terenie wiele obiektów pełniących funkcję edukacyjną. Zachęcamy do spacerów przez puszczańskie ostępy!Dla potrzeb edukacji na terenie Nadleśnictwa Browsk utworzono Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, który znajduje się 300 m od siedziby nadleśnictwa. Miejsce to jest przystosowane do przeprowadzania zajęć z edukacji leśnej – znajdują się tu dwie klasopracownie, w których odbywają się spotkania o tematyce przyrodniczej. W ośrodku zlokalizowana jest podręczna biblioteczka oraz ekspozycja edukacyjna – dotycząca fauny i flory lasów. Organizowane są tu także okolicznościowe wystawy przyrodnicze oraz plastyczne.
Kontakt: browsk@baialystok.lasy.gov.pl
tel. 85 685 83 44

OFERTA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA BROWSK

 

 

Izba edukacyjna w budynku Nadleśnictwa Hajnówka wyposażona jest w sprzęt multimedialny, plansze, instalacje reliefowe, umożliwia prowadzenie zajęć bądź też pokazów dla grupy do 40 osób.
Sala multimedialna w budynku nadleśnictwa, wyposażona jest w sprzęt multimedialny, stoły i krzesła umożliwiająca prowadzenie zajęć, warsztatów, bądź też pokazów dla grupy do 45 osób.
Punkt edukacyjny przy siedzibie nadleśnictwa, składający się z 3 wiat wystawowych przedstawiających zagadnienia związane z leśnictwem, łowiectwem, historią Hajnówki i kolejek leśnych.

Bliższe informacje - 605 150 873

OFERTA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

 

W ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego wytyczone zostały ścieżki edukacyjne.

 

     Bliższe informacje mogą Państwo otrzymać:  


Nadleśnictwo Białowieża
17-230 Białowieża, Wojciechówka 4
 tel./fax (085) 68 12 410, 68 12 405
e-mail:bialowieza.biuro@bialystok.lasy.gov.pl
 
Nadleśnictwo Browsk
17-220 Narewka, Gruszki 10
tel./fax (085) 685 83 44
e-mail: browsk.biuro@bialystok.lasy.gov.pl
 
Nadleśnictwo Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12
tel. 85 683-23-78, tel/fax: 85 683-24-60
e-mail: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

Kolejki Leśne w Nadleśnictwie Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12
tel. 85 682-26-89, 605 150 873
e-mail: kolejki_lesne@wp.pl