KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Białowieski Park Narodowy

   

 

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym pol­skim parkiem narodowym. Jego zalążkiem było leśnictwo „Rezerwat" utworzone w 1921 r. Leśnictwo przekształcono w 1932 r. w „Park Narodowy w Biało­wieży", który restytuowano w 1947 r. jako Białowieski Park Narodowy.

W1977 r. Białowieski Park Narodowy został włączony do sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO, natomiast dwa lata później wpisany, jako jedyny polski obiekt przyrodniczy, na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. W 1996 r. jego obszar powiększono do 10 517 ha. Obecnie 5726 ha powierzchni parku objętych jest ochroną ścisłą. W 1997 r. BPN jako pierwszy park narodowy w Polsce, został wyróżniony Dyplomem Europy. Decyzją komitetu Światowego Dziedzictwa- 23.06.2014 r. cały obszar Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy polsko-białoruskiej został wpisany na listę obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym samym Puszcza Białowieska została zaliczona od skarbów ludzkości, zajmując zaszczytne miejsce obok takich przyrodniczych cudów jak Himalaje czy Wyspa Wielkanocna.

Park jest położony w centralnej części Puszczy Białowieskiej. Chroni ostatnie na niżu Europy lasy naturalne o charakterze pierwotnym, zachowane w strefie lasów liściastych i mieszanych. Cechami tego typu lasów są: wielowiekowość, wielogatunkowość, zróżnicowana struktura przestrzenna oraz obecność wszystkich stadiów rozwojowych drzew, w tym drzew martwych i rozkładających się.W skład Parku wchodzą:

Rezerwat Pokazowy Żubrów

Wizyta w rezerwacie stanowi atrakcję dla tych wszystkich, którzy chcą z bliska zobaczyć leśnych mieszkańców Puszczy Białowieskiej. W zagrodach, w warunkach zbliżonych do naturalnych, żyją żubry, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki i ryś. Ponadto prezentowana jest grupa koników typu tarpan, żubronie (krzyżówki żubra z bydłem domowym) oraz żbiki. Godziny otwarcia: w sezonie pn.–nd. 9.00-17.00, poza sezonem wt.–nd. 8.00-16.00, tel. 85 681 23 98.


 image007

Muzeum Przyrodniczo-Leśne

W ciekawy sposób przybliża przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na   tym terenie. Efekty dnia i nocy, odgłosy Puszczy sprawią, że poczujemy się, jak w środku lasu. Muzeum organizuje również wystawy czasowe. Dodatkową atrakcją jest wieża widokowa, z której rozpościera się widok na Polanę Białowieską. Godziny otwarcia: w sezonie pn.-pt. 9.00–16.30, sb.-nd. i dni świąteczne 9.00–17.00; poza sezonem: wt.-nd. 9.00–16.00. UWAGA: wejście na ekspozycję stałą 30 min. przed zamknięciem muzeum, tel. 85 682 97 02.


 

Obręb Ochronny Rezerwat

Porasta go las, który w wielu miejscach zachował swój naturalny charakter. Dotyczy to w szczególności południowej części Obrębu, czyli dawnego Rezerwatu Ścisłego, oraz obszarów leśnych znajdujących się w północnej części BPN na terenie uroczysk Głuszec i Wilczy Szlak. Las naturalny, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie bez jego ingerencji, tworzy wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy. Turysta może zobaczyć w nim cały cykl życiowy drzewa – od siewki po drzewa obumarłe. Szczególną uwagę zwiedzających zwraca duża ilość martwego drzewa: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu najrzadsze gatunki grzybów i zwierząt. Wiele żyjących w Parku gatunków jest reliktami lasów pierwotnych.

W południowej części Parku dostępna jest trasa „Do Dębu Jagiełły” o dł. 4 km, nieoznakowana w terenie. Prowadzi przez fragment najcenniejszej przyrodniczo części Parku, podlegającej ochronie od ponad 90 lat. Po trasie poruszać się można wyłącznie pod opieką pracownika BPN lub licencjonowanego przez BPN przewodnika, w grupie do 20 osób. Zwiedzanie tego obszaru rowerem lub bryczką czy saniami wymaga uzyskania zezwolenia Dyrektora Parku.

 

Północna część Obrębu Ochronnego Rezerwat jest najszerzej udostępniona turystom. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych ukazuje najbardziej urokliwe miejsca tej części Parku. Drewniane kładki, wieża i punkty widokowe, miejsca odpoczynku, zimowe ostoje żubrów udostępnione turystom ułatwiają poznawanie przyrody.

Zwiedzanie tej części Parku jest bezpłatne, jedynie grupy powyżej 10 osób muszą być pod opieką pracownika BPN lub licencjonowanego przez BPN przewodnika.
Park Pałacowy

Założony został na przełomie XIX-XX w. wokół wznoszonej w latach 1889–1894 myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Jego powierzchnia wynosi blisko 50 ha. Głównym obiektem tej rezydencji był pałac, który spłonął w 1944 r. Ocalała jedynie tzw. brama kuchenna. Park stanowi dziś urokliwe miejsce spacerowe, na którego terenie można zobaczyć pozostałości zabudowań carskich, np.: Dom Marszałkowski, Dom Szoferów, Stajnię Carską, Dworek Gubernatora Grodzieńskiego z 1845 r. (obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, organizującego zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży). Park zaprojektowany został w stylu angielskim, nazywanym też krajobrazowym, przez znanego planistę – Waleriana Kronenberga. Zachowało się tu blisko 90 gat. drzew i krzewów. Spragniony odpoczynku turysta może liczyć na chwilę relaksu nad malowniczymi stawami, pomiędzy którymi stoi obelisk upamiętniający polowanie króla Augusta III Sasa urządzone w 1752 r.

Na terenie Parku Pałacowego mieści się  Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Punkt Informacji Turystycznej z punktem sprzedaży regionalnych pamiątek  oraz Pokoje Gościnne BPN.


9.	Park Pałacowy  - Ośrodek Edukacji Ekologicznej

 


Ośrodek Hodowli Żubrów, w którego skład wchodzą rezerwaty hodowlane (niedostępne dla zwiedzających) oraz Rezerwat Pokazowy. W tym ostatnim zwiedzający mogą oglądać żubry, koniki polskie typu tarpana, krzyżówki żubra z bydłem domowym tzw. żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki oraz wilki.  Zwiedzanie jest odpłatne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 16.00 (tel. 68 12 398), bilety do nabycia na miejscu.

Adresy:
Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego
17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11
tel. (85) 682-9700 lub (85) 681-2306, (85) 681-2360, fax (85) 682-9716
e-mail: bpn@bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl , dyrektor@bpn.com.pl dyrektor@bpn.com.pl

Rezerwat Pokazowy Żubrów
(przy szosie Hajnówka - Białowieża, 3 km od Białowieży)
tel. (85) 681 23 98

Muzeum Przyrodniczo – Leśne
17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11
tel. (85) 68-12-275
email: muzeum@bpn.com.pl muzeum@bpn.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej
17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11
tel./fax. (85) 68-12-901
email: infobpn@bpn.com.pl infobpn@bpn.com.pl%20

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
17-230 Białowieża, Park Pałacowy
tel./fax (85) 68 29 730

Pokoje Gościnne BPN
17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11
tel. (85) 682 97 29
fax (85) 682 97 21
http://www.noclegi.bpn.com.pl

email: hotel@bpn.com.pl hotel@bpn.com.pl
email: noclegi@bpn.com.pl noclegi@bpn.com.pl